VVD Twenterand stelt schriftelijke vragen over 'pur-huis' Vriezenveen

Naar aanleiding van de berichten in de pers over de sloop van het inmiddels bekende 'pur-huis' van de familie Keijzer aan de Hofmansweg, die wederom nogal wat verontwaardiging bij de bevolking teweeg hebben gebracht, heeft de VVD de volgende vragen gesteld:


1) Heeft de gemeente bij het verlenen van de vergunning zich gerealiseerd dat het hier om bijzonder bouwafval met pur gaat waar iets mee mis is gegaan en zijn hiervoor nog ondersteuning of bijzondere aanwijzingen voor de manier van sloop of verwijdering gegeven? En op welke wijze dan?
2) Is er rekening mee gehouden dat dit geen gewoon bouwafval zou kunnen betreffen, maar mogelijk chemisch afval? Wat zijn dan de consequenties voor de manier van sloop en verwijdering?
3) Is er vooraf contact geweest met professionals op het gebied van verwijderen van dergelijk chemisch afval?
4) Gezien de voorgeschiedenis en het algemeen bekend zijn van het feit dat het hier om iets bijzonders gaat waar een chemische reactie voor problemen zorgt; is er bij het beoordelen en verlenen van een sloopvergunning een risico-inventarisatie gemaakt van de mogelijke gevolgen voor de volksgezondheid? Welke contacten zijn hierover geweest met bijv. GGD en Veiligheidsregio?
5) Waarom geeft de gemeente op vrijdag 20 juli een ultimatum af voor maandag 23 juli en is de gemeente vervolgens niet meer bereikbaar?

Het gaat hier om inwoners die al meerdere maken aan de bel hebben getrokken en ten einde raad zijn. De VVD wil graag weten welke begeleiding en vanuit de gemeente heeft plaats gevonden. Kunnen deze inwoners ondersteuning in de te nemen acties verwachten van de gemeente, zowel materieel als immaterieel, of worden ze aan hun lot overgelaten?Bron foto: website Tubantia 21 juli 2018