VVD Twenterand stelt vragen over pand Oude Monnink

In Tubantia van 29 juni 2018 staat een artikel over het oude pand van Oude Monnink in Vroomshoop. Zie: https://www.tubantia.nl/twenterand/harley-dealer-oude-monnink-komt-maar-niet-van-zijn-pand-in-vroomshoop-af~a8dc7aa8/

De vragen van de VVD Twenterand zijn:

1) Klopt het dat Oude Monnink volgens het artikel al meerdere plannen betreffende het pand heeft ingediend die alle zijn afgewezen? Zo ja, wat zijn dan de redenen?
2) In het artikel staat de aantijging dat de gemeente niet wil meewerken. Is Oude Monnink behalve eventuele afwijzingen ook ingelicht over de mogelijkheden die er wel zijn voor deze locatie?
3) Is de gemeente bereid actief mee te zoeken naar een goede oplossing voor deze locatie zodat verpaupering tegen kan worden gegaan? Ook als daarvoor een bestemmingsplanwijziging nodig is? Hoe gaat dat dan in zijn werk? Wordt bijvoorbeeld in een gesprek onderzocht wat de mogelijke oplossingen zijn?
4) Zijn er meer soortgelijke probleemgevallen in de gemeente waar maatwerk zal moeten worden geleverd om tot een acceptabele
oplossing te komen zodat verdere verpaupering in of nabij dorpscentra wordt voorkomen? Hoe gaat de gemeente hier nu mee om? Worden er plannen van aanpak gemaakt?