Lid steunfractie VVD Twenterand geslaagd voor universitaire master!

Reina Berends, lid van de steunfractie van VVD Twenterand, heeft vandaag te horen gekregen dat ze is geslaagd voor de Master Public and Non-Profit Management. Haar masterthesis gaat over: Naar een adaptieve krijgsmacht: Publiek-private samenwerking (PPS) en gedeeld werkgeverschap.

Reina is in maart 2016 gestart met deze studie en heeft deze afgesloten met het schrijven van de masterthesis. De verdediging daarvan vindt plaats op 23 mei a.s. en de graduation is op 19 juni a.s.. 

Wanneer je het programma succesvol afrondt, kun je de mastertitel MPM of de internationale graad MSc voeren. Het programma is geaccrediteerd als wetenschappelijke master door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie NVAO.

Het programma MPM is ontwikkeld voor professionals en managers in het publieke domein op zoek zijn naar verdieping en naar een betere fundering van afwegingen en beslissingen. Het programma is gevarieerd door de werkbezoeken en buitenlandse studiereizen. Onze docenten zijn experts op hun vakgebied, hebben ruime praktijkervaring en zijn zeer betrokken bij de opleiding. De zorgvuldige en persoonlijke begeleiding bij TIAS én het parttime format zorgen ervoor dat je de opleiding goed kunt combineren met je baan.

  

Het masterprogramma is geïnspireerd door het ‘Public Value’- model van Mark Moore
en kent drie samenhangende thema’s:

 • Missie en strategie - Wat is de publieke waarde die je wilt realiseren, welke strategieën zijn daarvoor het meest geschikt, hoe ziet de wisselwerking met de omgeving er uit?
 • Organisatie - Hoe kunnen missie en strategie goed worden uitgevoerd, welke
  organisatiecapaciteit is daarvoor nodig, hoe kan in- en extern beter worden
  samengewerkt?
 • Draagvlak - Hoe verwerf je draagvlak en steun voor de ambities van de organisatie,
  hoe kunnen bestuur, leiderschap, (financiële) verantwoording en innovatie hieraan
  bijdragen?

Thema 1 - Missie en strategie
Module 1: Strategisch publiek management
Module 2: Onderzoek: probleemanalyse
Module 3: Strategie en omgeving

Thema 2 - Organisatie
Module 4: Organisaties en netwerken
Module 5: HRM en professionals
Module 6: Co-creatie met stakeholders

Thema 3 - Draagvlak
Module 7: Governance en verantwoording
Module 8: Leiderschap
Module 9: Innovatie (studiereis)

Je sluit het programma af met een masterthesis over een onderwerp uit je eigen beroepspraktijk.