Twenterand onder preventief toezicht provincie

Twenterand is onder preventief toezicht van de provincie gesteld. Zowel het college, de raad, maar ook de ambtenaren die regelmatig contact onderhouden met de toezichthouder in Zwolle verantwoordelijk voor de gemeente Twenterand, hebben dit niet zien aankomen. Namens de provincie heeft gedeputeerde Monique van Haaf (foto) gesproken met de gemeente in een hoorzitting over dit onderwerp.

Politieke eensgezindheid

Dat er tussen de coalitiepartijen en de oppositiepartijen over veel zaken verschillend wordt gedacht en dat daaronder ook zaken vallen die met de gemeentelijke financiƫn te maken hebben valt niet te ontkennen. Feit is echter dat de programmabegroting 2018, na wat aanpassingen, unaniem door de gemeenteraad werd aangenomen en dat daardoor de partijen dus ook allemaal mede politiek verantwoordelijk zijn voor de ontstane situatie.

Gelukkig denken alle partijen hier gelijk over en besloten is om over het hoe en waarom van deze maatregel als individuele partijen op dit moment inhoudelijk niet te reageren, maar de krachten te bundelen en alles in het werk te stellen om deze maatregel zo snel mogelijk van tafel te krijgen. Alles is er nu op gericht een nieuwe raad en een nieuw college niet op te zadelen met deze onaangename erfenis. De VVD zal zich loyaal opstellen om dit samen met GBT, CDA, CU, SGP, PvdA, D66 en fractie Laarman mogelijk te maken.