Markant raadslid neemt afscheid

Op 19 december 2017 was de laatste raadsvergadering van Chris Walraven, fractievoorzitter van de VVD in Twenterand. Hij draagt voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 het stokje over aan de nieuwe lijsttrekker, Erik Kobes.

Tijdens de raadsvergadering roemde Henk Veurink, als raadsnestor, de inzet van Chris en hoe hij de politiek met een vleugje humor aantrekkelijk voor iedereen wist te maken. Het scheidend raadslid zelf: “Ik heb altijd getracht duidelijk te zijn en heb mijn ongenoegen over politieke ontwikkelingen altijd in het openbaar naar buiten gebracht en daarbij geen blad voor mijn mond genomen. Ik heb een ieder daarbij echter wel altijd recht in de ogen gekeken en geen verstoppertje gespeeld.”

Voorzitter Jan Veerenhuis: Chris heeft zich ingezet voor alle inwoners van onze gemeente. Dat deed hij met overtuiging en een open vizier. Chris ging het debat aan, in de raadszaal, via de social media, maar ook gewoon met een kop koffie bij mensen thuis. Hij heeft de VVD de afgelopen jaren nadrukkelijk op de kaart gezet en met zijn werk gaan we verder.

Chris Walraven voelde zich als een vis in het water gedurende zijn politieke loopbaan en hij dankte de kiezers, de steunfractie, de drie colleges en de drie burgemeesters, de griffie, de bode's, de ambtenaren en de collega-raadsleden. Een speciaal woord van dank ging richting de pers, waarmee hij een goede relatie had opgebouwd, niet onbelangrijk als je een politieke boodschap wilt overbrengen. Overigens blijft hij, tot aan de installatie van zijn opvolger Erik Kobes in de raadsvergadering van 6 februari 2018, formeel zijn controlerende taken als volksvertegenwoordiger namens de VVD uitvoeren.

Over wat hij in de toekomst zal gaan doen liet hij zich niet uit, maar zeker is dat hij niet achter de geraniums zal gaan zitten.  De 'hoofdrolspelers' in zijn blogs, die hij zeer regelmatig publiceerde, ontvingen allemaal een boek met deze gebundelde blogs met daarin voor een ieder nog een persoonlijke boodschap. Na afloop van de raadsvergadering was er nog gelegenheid in informele sfeer afscheid te nemen van raadslid en fractievoorzitter Walraven.