VVD stelt gevolgen natura 2000 voor manege de Hazelhorst aan de orde.

Door de familie van Straaten, de eigenaren van manege 'de Hazelhorst' in Den Ham zijn in 2015 plannen en tekeningen ingediend om het bedrijf te moderniseren, uit te breiden en de in ruime mate aanwezige asbest te verwijderen. De gemeente stond en staat positief tegenover deze plannen en hen werd op dat moment door de gemeente duidelijk gemaakt dat deze plannen meegenomen zouden worden in de aanpassing buitengebied, de plannen waar de gemeenteraad zes december 2017 over gaat debatteren en op 19 december 2017 een besluit over gaat nemen. Helaas blijkt dit niet op te gaan, de locatie valt namelijk plotseling buiten de bestemmingsplanwijziging. Het gebied Vecht, beneden Regge wordt i.v.m. Natura 2000 perikelen niet meegenomen in deze wijziging. Dat betekent dat de plannen van De Hazelhorst vertraging oplopen en er zijn ook financiële consequenties. Kortom de familie van Straaten, wordt buiten hun schuld, behoorlijk gedupeerd.

Als de familie haar plannen toch wil uitvoeren moeten ze nu een partiële bestemmingsplan herziening starten, waar de gemeente overigens aan mee wil werken,  maar zij dienen hiervoor dan wel € 5.324,-- aan legeskosten te betalen. Als deze locatie nu wel was meegenomen in de huidige planwijziging, had de familie echter helemaal geen legeskosten hoeven te betalen. Deze ondernemers worden dus nu geconfronteerd met een extra kostenpost van ruim 5300,= euro. Wachten tot dit gebied aan de orde komt voor een bestemmingsplan wijziging, zodat zij automatisch gevrijwaard zouden worden van legeskosten, is feitelijk geen optie. Het bedrijf moet namelijk verder en stilstand is achteruitgang. De planning is dat de procedure voor dit gebied wordt opgestart in de tweede helft van 2018 en dat betekent dat de vaststelling afhankelijk van bezwaren mogelijk nog jaren kan gaan duren. Deze ondernemers worden dus zwaar gedupeerd door beslissingen die geheel buiten hen om zijn genomen.

De VVD gaat het college, verzoeken of zij de mogelijkheden wil onderzoeken om in dit speciale geval bij een hernieuwde en partiële aanvraag de legeskosten niet in rekening te brengen, zodat deze ondernemers door het niet meenemen van hun locatie in deze bestemmingsplanwijziging niet nog eens extra financieel worden benadeeld. Uiteraard dienen zij nog wel een ruimtelijke onderbouwing aan te leveren, maar die kosten moeten zij in alle gevallen maken, dus dat is ook volkomen logisch. Naar de mening van de VVD worden deze ondernemers al genoeg gestraft doordat het gebied Vecht, beneden Regge nu niet wordt meegenomen en zij hierdoor hun uitbreidingsplannen uit moeten stellen en nog niet kunnen realiseren. Deze kwijtschelding legeskosten zou in vergelijkbare gevallen overigens ook voor andere ondernemers moeten gelden.