VVD Twenterand stelt verkiezingsprogramma vast

De VVD leden in Twenterand hebben op een druk bezochte algemene ledenvergadering het verkiezingsprogramma 2018-2022 vastgesteld. Het is een programma geworden waar zowel nationale, regionale en lokale punten aan de orde komen. Dat is natuurlijk ook niet zo vreemd, want als grootste partij van Nederland beschikt de partij over een groot netwerk, waaronder contacten in Brussel. De ledenvergadering is uitgeschreven door het bestuur van de VVD West Twente. Voorzitter Veerenhuis: “Mooi om te zien dat er zoveel leden aanwezig zijn, waaronder ook een flink aantal nieuwe leden. We doen het als partij in alle afdelingen van West Twente, Twenterand, Hellendoorn, Wierden-Enter en Rijssen-Holten heel goed.”

Verkiezingsprogramma

In het verkiezingsprogramma heeft de VVD Twenterand zich afgevraagd in welke omgeving de inwoners willen wonen en neemt vervolgens de diverse belangrijke punten onder de loep. Het is een uitgebreid programma geworden, waar zeker ook de lokale onderwerpen een belangrijke plaats innemen. Het vastgestelde verkiezingsprogramma vindt u in de bijlage, onderaan dit bericht.  

Groslijst

Tevens werd de groslijst, een alfabetische opsomming van de kandidaten namens de VVD voor de komende gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 gepresenteerd. Buiten de in het voorjaar van 2017 al gekozen lijsttrekker Erik Kobes staan natuurlijk Reina Berends en Corné van het Laar op deze lijst.  Zij vormen samen met Erik Kobes namelijk het kernteam van de VVD Twenterand tijdens de komende verkiezingen. Als kernteam hebben zij ook het verkiezingsprogramma geschreven.  De groslijst bevat de namen van 12 personen, waaronder een aantal nieuwe namen en een goede verdeling over de kernen. In de ledenvergadering van 23 november 2017 kan de kandidaatstellingscommissie deze lijst nog uitbreiden en wordt de volgorde en dus de definitieve kandidatenlijst bepaald.

Lijsttrekker Erik Kobes: “Ik ben trots op dit verkiezingsprogramma en ook op deze groslijst, we hebben voor deze lijst als partij duidelijk gekozen voor kwaliteit en niet voor kwantiteit. Hoewel Twenterand beslist wel wat liberale invloed kan gebruiken, is het onrealistisch te verwachten dat we met deze lijst niet zouden toekomen.”

Uit het verkiezingsprogramma zoals dit nu is vastgesteld, maakt de partij voorafgaand aan de verkiezingen een flyer waar ingezoomd wordt op enkele belangrijke kernpunten uit dit programma.  Erik Kobes: “Ik doe niet graag aan voorspellingen, maar ik ga uit van zeker 2 zetels waardoor deelname aan een coalitie een reële mogelijkheid wordt." De sfeer in de ledenvergadering was heel positief en de VVD leden hebben veel vertrouwen in een goede verkiezingsuitslag, het bleef dan ook nog lang gezellig.