Algemene beschouwingen VVD Twenterand

Zoals inmiddels gebruikelijk dienen we bij de behandeling van de kadernota en de begroting de eerste termijn van de algemene beschouwingen schriftelijk in. In de bijlage vindt u de inbreng van de VVD Twenterand op de programmabegroting 2018. Duidelijk is dat de VVD ontevreden is over het gevoerde beleid. De lokale lasten zijn tot een record hoogte gestegen en de reserves zijn fors uitgehold.' Alleen door in de schoot geworpen extra financiƫle voordelen, waar deze coalitie beleidsmatig dus part noch deel aan heeft gehad, heeft men het hoofd boven water kunnen houden.' De VVD adviseert het college dan ook mee te gaan spelen met de staatsloterij.

PROGRAMMA BEGROTING 2018

Het is deze keer niet echt een spannende begroting geworden en de komende gemeenteraadsverkiezingen spelen hierbij uiteraard een rol. Wij wensen u echter toch veel leesplezier met de inbreng van de VVD Twenterand. Het college reageert over ruim een week op onze inbreng en we gaan op 7 november mondeling het debat aan over deze begroting en de diverse reacties met onze collega's en het college. 

In de bijlage onze eerste termijn.