Detailhandel Nederland vraagt om steun

Via de griffie ontvingen alle raadsleden van de gemeente Twenterand een brief van Detailhandel Nederland. In de brief sprak de organisatie haar zorgen uit over de gevolgen van het feit dat zowel 1e Kerstdag als Nieuwjaarsdag op een maandag vallen. Dat heeft nogal wat consequenties voor de zaterdagen die daar aan vooraf gaan. Detailhandel Nederland vraagt de raadsleden steun om hun gemeente te bewegen tijdelijk ruimhartig om te gaan met de winkelsluitingswet, rond deze situatie in december.

Het standpunt van het college van Twenterand is echter bekend, om politieke redenen is er geen uitzondering mogelijk voor een openstelling op zondagen. Het ligt dus voor de hand dat dit ook voor de geschetste situatie in de brief van Detailhandel Nederland geldt, maar voor alle zekerheid heeft de VVD dit toch nog maar even schriftelijk nagevraagd, je weet het tenslotte maar nooit. Het college is wel eens meer terug gekomen op gemaakte afspraken in het verleden. 

De VVD Twenterand wacht op de reactie van het college op de gestelde schriftelijke vraag alvorens de Detailhandel Nederland een antwoord te geven op de verstuurde brief richting de raadsleden. Overigens is het aan de winkeliers zelf of de winkeliersverenigingen om aan te geven of men mogelijk gebruik zou willen maken van een extra opening rond de feestdagen in december. Daar gaat de VVD niet over en dat laten we ook graag aan de ondernemers zelf over. De VVD wil slechts antwoord kunnen geven op de brief van deze organisatie en daar bij hoort wat ons betreft 'check and double check',  

Als bijlagen de brief van Detailhandel Nederland en de gestelde schriftelijke vraag van de VVD.