Nieuwe aflevering zwembadsoap

Dat de VVD geen vertrouwen had in de voorstellen van het college om een nieuw overdekt zwembad te bouwen op de locatie Prinsenweg te Vriezenveen binnen het maximaal beschikbare bedrag van 645.000 euro per jaar is bekend. Overigens is de exploitatie van het openluchtbad De Zandstuve of tegenwoordig Aquapark De Zandstuve ook meegenomen in dit maximale budget. Het scheelde slechts één stem, maar de drie coalitiepartijen geloofden wel in de haalbaarheid van deze, ook voor hen, keiharde voorwaarde over het budget.

Helaas wordt er nu getornd aan deze keiharde voorwaarde door het college, kennelijk zien ook zij nu in dat het budget overschreden wordt en doen ze er alles aan, om althans op papier, binnen dit bedrag te blijven. De raad heeft op 20 december 2016, nogmaals de 645.000 euro voor zwemmen in Twenterand vastgesteld  en tot op dat moment is er nooit over een indexering gesproken. Nu plotseling dus wel.  Er zijn zeker bedrijven die mee willen denken over een DBFMO  (Design, Build, Finance, Maintain, en Operate) constructie, zoals bijvoorbeeld Bouwbedrijf Pellikaan uit Tilburg.  Naar de mening van de VVD (en die komt, zoals bij de VVD gebruikelijk, tot stand door zich goed te verdiepen in een zaak en met meerdere betrokken partijen te spreken) vormt met name de exploitatie van zwembad De Zandstuve voor deze bedrijven het grootste probleem. Het college is echter bereid dit probleem voor een belangrijk deel weg te nemen door het groot onderhoud uit de exploitatie te halen, zodat dit risico weer op het bordje van de gemeente en de inwoners komt te liggen. Er zou toch een lampje bij het college moeten gaan branden als exploitanten dit risico te groot vinden, dat doet men echt niet voor niets. De gemeenschap mag dit financiële risico van dit college kennelijk wel lopen, ach ja het is tenslotte maar gemeenschapsgeld.

Je geeft de exploitatie uit handen omdat je deze risico's als overheid niet meer wilt lopen en daar past dit voorstel dus niet bij. Ook bij de privatisering van zwembad De Groene Jager was hier geen sprake van en als dit doorgang zou vinden gaat dit mogelijk zelfs nog wel gevolgen krijgen. Deze aanpassing van de voorheen ingenomen uitgangspunten voor privatisering komt het college nu echter beter uit, teneinde toch nog partijen te vinden die willen en kunnen voldoen aan het vastgestelde bedrag.  Je past echter de afgesproken spelregels gedurende de wedstrijd niet aan en er speelt in deze zaak ook nog een bedrag van 476.000 euro aan frictiekosten, die bij de privatisering van de Groene Jager wel degelijk meegenomen zijn en waar nu totaal niet over gesproken wordt. Tsja, gelijke monniken gelijke kappen geldt kennelijk voor dit college alleen als dit hen uitkomt. Als je alle risico's bij de exploitant weghaalt komt er op enig moment beslist ook wel een organisatie die toehapt, maar dan schiet je je gestelde doel wel voorbij. Wie zegt echter dat een college consequent moet zijn? De VVD gaat dit het college en de 3 C's in ieder geval wel vertellen en we zullen ook niet de enige partij zijn.

Ook aan het programma van eisen wordt gemorreld en kennelijk spreekt men niet langer over eisen maar over wensen. Dat is echt een wezenlijk verschil. De VVD gaat overigens over dit onderwerp in de raadsvergadering van 26 september 2017, tijdens het vragenhalfuurtje enkele vragen stellen. Tevens volgt er op 17 oktober 2017 een debat over de huidige situatie m.b.t. de zwembaden.

Er zijn nogal wat vragen en opmerkingen te maken over deze nieuwe episode van de zwembadsoap, een soap die inmiddels al meer dan 800.000 aan onderzoekskosten heeft gevergd. Met name de kosten voor de infrastructuur, de verwerving van de grond en de sloopkosten van de Stamper vallen zeker of zeer waarschijnlijk fors hoger uit dan begroot en inmiddels is duidelijk dat de exploitatie kosten van zwembad De Zandstuve jaarlijks 50.000 euro hoger uitvallen. Als we niet oppassen dreigt deze kwestie te ontsporen in een financieel drama. Goed dat we dit openbare debat op 17 oktober  gaan voeren. De VVD is heel benieuwd of de drie coalitiepartijen er nog steeds zo veel vertrouwen in hebben dat we binnen het budget van 645.000 kunnen blijven. Tenslotte was dit ook voor hen een keiharde voorwaarde. De VVD zal het college en de coalitiepartijen houden aan de afspraken en wat de VVD betreft zijn deze heel duidelijk vastgelegd. De VVD doet op dit moment geen uitspraken over het vervolg van deze soap en op 'als dan' vragen gaan we niet in. Natuurlijk hebben we nagedacht over scenario's die wel realistisch zijn, we gaan echter eerst debatteren over het genomen raadsbesluit van 20 december 2016.