TTI sluit deuren Middendorpshuis Den Ham

Het bestuur van Twenterand Tourist Info heeft in een brief aangekondigd per 17 juli a.s. vanuit haar vestiging het Middendorpshuis, Grotestraat 4 te Den Ham geen publiekstaken meer uit te voeren en haar deuren wat betreft deze onderdelen te sluiten voor het (toeristisch) publiek. Een maatregel die natuurlijk aan de vooravond van het toeristisch seizoen een grote impact heeft en nog kan hebben.

De VVD neemt in deze geen standpunt in, maar betreurt dat het zo ver heeft kunnen komen en kennelijk zo is ge√ęscaleerd dat het bestuur van TTI zich genoodzaakt zag deze maatregel te nemen.  Volgens dit bestuur zijn de oorzaken een onjuiste en onredelijke herziening van de subsidiebeschikking. Of dit werkelijk zo is, laat de VVD voor dit moment in het midden, maar wil er wel alles aan doen te kijken of er werkbare afspraken gemaakt kunnen worden om de sluiting voorlopig ongedaan te maken en vervolgens door middel van gesprekken tussen het college, TTI, Gastvrij Twenterand en De Twentse Hooilanden te komen tot een structurele oplossing voor de gerezen problemen.

VVD fractievoorzitter Walraven heeft zich geheel belangeloos beschikbaar gesteld om, indien gewenst, als onafhankelijk voorzitter of als mediator deze gesprekken te leiden. Walraven: "Ik heb er de tijd wel voor, maar doe dit alleen als er vooraf geen voorwaarden worden gesteld door de gesprekspartners en de belangen van de (recreatie) ondernemers gewaarborgd zijn'. 

De VVD zal in de raadsvergadering van 11 juli 2017 tijdens de behandeling van de kadernota 2018 met een motie over dit onderwerp komen.