Twenterand gaat starterslening herinvoeren.

Volgens B en W van Twenterand biedt de herinvoering van de starterslening de beste perspectieven om een motie van CDA, CU, SGP en VVD uit te voeren. 'De starterslening sluit aan op de doelen die in de motie worden benoemd, namelijk het stimuleren van eigen woningbezit, voorkomen dat jongeren de gemeente verlaten omdat ze geen woning kunnen vinden en het bevorderen van doorstroming van goedkope naar duurdere woningen', aldus het college.

© Dagblad Tubantia

Herinvoering van de starterlening kwam bovendien ook als gemene deler naar voren in gesprekken die met de marktpartijen (projectontwikkelaars, makelaars, aannemers et cetera) zijn gevoerd in het kader van het woningmarktonderzoek.

Blijverslening

Behalve de starterslening komt er in het stimuleringsprogramma Wonen ook een blijverslening, die zich op een volledig andere doelgroep richt. Over de blijverslening is al eerder een besluit genomen.


B en W stellen voor zowel de starters als blijverslening in te voeren voor de periode tot 1 januari 2020. Voor beide regelingen wordt een maximum aantal leningen vastgesteld en als dat aantal voor 1 januari 2020 is bereikt, stoppen de regelingen vroegtijdig. 'Een belangrijke kanttekening bij zowel de starters- als de blijverslening is de hoogte van het bedrag dat op dit moment uitstaat aan leningen. Er zijn 50 startersleningen verstrekt in de periode eind 2013 tot begin dit jaar. Tot twee jaar geleden betaalden provincie en rijk mee bij elke lening, maar thans betaalt Twenterand per lening het volledige bedrag van 30.000 euro', aldus het college. Momenteel staat bijna 775.000 euro uit aan leningen. Met het verlenen van nog eens 25 starters- en 10 blijversleningen komt daar nog ruim 1 miljoen euro bovenop. Binnen de looptijd van 30 jaar vloeit dat geld terug naar de gemeente. De eerste starters met een lening zijn inmiddels begonnen met terugbetalen. Dit geld kan nog niet worden gebruikt om nieuwe leningen te financieren, omdat er nog te weinig aan aflossingen binnenkomt.


Artikel overgenomen uit Tubantia d.d. 8 juli 2017