Altijd uitgaan van eigen kracht, maar samen sta je sterker

De VVD fractievoorzitters van de 14 gemeenten in Twente hebben elkaar gevonden in het indienen van een gezamenlijk opgestelde motie. Een motie met de focus op één van de dagelijkse knelpunten in het wegennet van en naar Twente. Door in deze motie te focussen juist op één onderdeel wint de motie aan kracht en vindt er geen versnippering plaats tussen een aantal andere knelpunten.

Agenda van Twente

Voor de VVD Twenterand hebben investeringen in een brede circulaire economie en aandacht voor de infrastructuur, niet alleen over de weg (A1 en N36) maar ook over het water en via het spoor, de prioriteit. We betreuren het zeer dat de realisatie van vliegveld Twente geen doorgang kon vinden en zien dit als een gemiste kans. De VVD Twenterand vraagt tevens aandacht voor de verdere ontwikkeling van verplaatsingen via 'hyperloop' in combinatie met de rol van de Universiteit Twente. Deze nieuwe manier van verplaatsen maakt het in de toekomst mogelijk binnen enkele minuten in de randstad te zijn. Bij dit soort ontwikkelingen moet je er bovenop zitten en deze kans moeten we als Twente dus zeker niet voorbij laten gaan.

De 14 VVD fractievoorzitters hebben overigens regelmatig contact en zien elkaar ongeveer eens in de 8 weken om te bespreken en te bekijken hoe en waar men elkaar kan versterken en welke zaken men gemeenschappelijk kan oppakken.  Een volgend onderwerp, dat binnenkort gaat spelen, is om te bekijken waar de 14 zich kunnen vinden bij het schrijven van de diverse lokale verkiezingsprogramma's voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Natuurlijk spelen er lokaal vaak heel andere zaken, maar met name over de regionale zaken is de wens om elkaar ook hier te kunnen vinden. Ook de herkenbaarheid bij de diverse lokale verkiezingsposters is een thema dat ter tafel komt. 

De VVD Twenterand zal de nu vastgestelde gezamenlijke motie indienen tijdens de behandeling van de agenda van Twente op 11 juli 2017 en hoopt dat de collega fracties deze motie zullen steunen. Ook inwoners van Twenterand worden dagelijks geconfronteerd met de problemen op de A1.  Dat voor de VVD Twenterand de N36 nog steeds de hoogste prioriteit heeft blijft echter onverminderd overeind en de partij zal zich ook voor de aanpassing van deze weg, uiteraard volledig blijven inzetten.  Om dit te benadrukken heeft de VVD Twenterand over de N36 een afwijkende aanvulling gemaakt m.b.t. de N36.