Het houdt niet op, niet vanzelf.......

Het college gaf aan het amendement, waarin aangegeven werd de Marijke School in Westerhaar niet te slopen, over te nemen. Of men er vervolgens naar handelt is nog maar zeer de vraag, want kennelijk is er een ambtelijk advies afgegeven dat sloop van de school geen grote problemen zou gaan opleveren. Dat is natuurlijk heel vreemd, want dit zou dus tegen de wens van de gemeenteraad in gaan en dat kan een zichzelf respecterende gemeenteraad natuurlijk nooit zomaar accepteren. Benieuwd naar met name de opstelling van de CDA fractie, die was tenslotte de indiener van dit amendement.

Natuurlijk is er officieel nog geen vergunning verleend of een officieel verzoek hiervoor ingediend, maar het advies vanuit de ambtelijke organisatie had dus klip en klaar moeten zijn dat sloop van de Marijke school niet mogelijk was en dat werd hier helaas nagelaten, sterker nog er werd zelfs positief over de sloop geadviseerd. Ook de signalen richting inwoners of projectontwikkelaars moeten duidelijk zijn en kennelijk is dit hier niet of niet voldoende het geval geweest. Is dit onderdeel van het plan van het college het amendement niet uit te voeren en het oorspronkelijke collegebesluit toch door te voeren en gaat het college het advies vanuit de organisatie ook hier overnemen, zoals ook is gebeurd bij de toezegging aan Gevro m.b.t. de verkoop van elektrische  fietsen? We gaan het allemaal wel zien en ook deze zaak wordt dus vervolgd. Overigens gelukkig maar dat er nog geen vergunning is verleend, want anders waren we zeer waarschijnlijk weer met claims geconfronteerd. 

Er vinden de laatste tijd wel heel veel opmerkelijke zaken plaats, waarbij de raad in actie moet komen. Dit zouden uitzonderingen moeten zijn, maar helaas lijkt dit bij dit college structureel te worden. Dat de raad bij het uitoefenen van haar controlerende taak zo regelmatig wordt geconfronteerd met zaken die opheldering vragen of zelfs actie vereisen, geeft helaas te denken. Daarbij gaat het beslist niet over de uitvoering van de taken van de raad, maar helaas over de wijze van besturen door het zittende college van de gemeente Twenterand. Dat moet toch te denken geven en zijn weerslag krijgen bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018? Ook dit gaan we zien.

Voor alle duidelijkheid, de VVD heeft tegen dit amendement gestemd en voor de VVD Twenterand mag deze school dus best gesloopt worden en ook zijn wij zeker niet tegen woningbouw op deze locatie. Maar het gaat hier om het principe dat als een amendement wordt aan- of overgenomen een college zo'n amendement dient uit te voeren. Of een college moet hierover terug komen bij de raad alvorens er toezeggingen worden gedaan onder de politieke verantwoordelijkheid van zo'n college, die tegen een amendement ingaan. Dat is hier dus helaas zo niet gegaan. Als een college, zonder de raad hierover vooraf te informeren, van plan is  een amendement niet uit te voeren moet een raad in actie komen en dan maakt het ook niet uit of je oorspronkelijk voor of tegen zo'n amendement was. Het gaat hier dus om meer dan het slopen van de Marijke school alleen.