Onduidelijkheid over bankjes

Een artikel over bankjes op de site van de Roskam heeft met name op de sociale media tot veel reacties geleid. Ook Tubantia heeft over een bankje een artikel geplaatst waarop veel reacties zijn gekomen, waarbij de handelswijze van de lokale politiek niet bijster positief werd beoordeeld.

De VVD heeft via een interne mail vragen gesteld naar aanleiding van de kennelijke onduidelijkheid over het optreden van het college in twee op het oog min of meer vergelijkbare zaken. Zijn deze zaken echter wel te vergelijken en zo ja, waarom wordt er dan zo verschillend gehandeld? Aangezien er snel duidelijkheid moet komen, heeft de VVD gekozen de wethouder hierover rechtstreeks te benaderen.

De VVD Twenterand wil op korte termijn uitleg van het college, waarom er in het ene geval zo snel is gereageerd en in het andere geval, tot op dit moment althans, nog geen enkele actie is ondernomen. Een uitleg is gezien de reacties van onze inwoners noodzakelijk en ook de VVD wil hierover nader worden geïnformeerd, dit heeft namelijk te maken met onze politieke geloofwaardigheid.

De VVD wil het college de kans geven hun standpunten in deze uit te leggen alvorens als partij hierop te reageren. Laten we het er voor nu op houden dat het ook ons tot op dit moment onvoldoende duidelijk is. Wat de VVD betreft mag de beantwoording gedeeld worden met de andere partijen, maar het zou niet onverstandig zijn deze ook te delen met onze inwoners.


Artikel op de site van de Roskam