Met blijdschap geven wij kennis

Annelies van der Kolk was eerder al waarnemend burgemeester in Renswoude, Westervoort en Harderwijk. Daarnaast is ze gedeputeerde geweest in de provincie Gelderland. De Commissaris van de Koning heeft voor een waarnemer in Twenterand gekozen omdat Cornelis Visser per 18 mei burgemeester wordt van Katwijk. Mevrouw Van der Kolk zal aanblijven tot er in Twenterand een nieuwe burgemeester is benoemd. De Commissaris van de Koning heeft voor de aanstelling van waarnemend burgemeesters gekozen om de gemeente Twenterand in staat te stellen naar een goede nieuwe burgemeester te zoeken en tegelijkertijd de continuïteit van het bestuur te waarborgen. Tevens is er heel bewust voor gekozen om de procedure na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 op te starten zodat de nieuwe raad het profiel van de gewenste burgemeester kan opstellen.

De VVD Twenterand is verheugd dat er zo snel een waarnemer is benoemd en heet mevrouw van der Kolk van harte welkom in de gemeente Twenterand.  De VVD kan zich goed vinden in deze keuze en is om meerdere redenen blij verrast dat er gekozen is voor een vrouw.  Dat zij van CU huize is, hebben wij voor kennisgeving aangenomen en vormt voor de partij geen enkel probleem. Wij zien een burgemeester, dus ook een waarnemer, graag boven de partijen staan en de politieke kleur is daarbij van ondergeschikt belang. Goed is wel dat er nu iemand gekozen is met een andere politieke achtergrond dan in Twenterand tot nu toe gebruikelijk.

De VVD Twenterand hoopt op een goede samenwerking met mevrouw van der Kolk en zal er alles aan doen om dit mogelijk te maken.  Dus Annelies, van harte welkom in Twenterand en dat onze gemeenteraad lastig zou zijn, valt best mee hoor. Wij zien uit naar een constructieve samenwerking in het belang van alle inwoners van Twenterand.