De VVD in actie tegen de verkeersonveilige situatie op het kruispunt bij Harwig Den Ham in maart 2010.

Het CDA, al vanaf 2001 bestuurlijk verantwoordelijk in Twenterand, komt nu plotseling met schriftelijke vragen over de verkeersonveilige situatie van het kruispunt bij Harwig in Den Ham. Beter laat dan nooit in ieder geval, maar wel mosterd na de maaltijd volgens ons, want in de verkeersvisie Den Ham wordt hier, nu eindelijk wel aandacht aan geschonken.

De kruising Marleseweg - N341 is onveilig. Hier is sprake van een voorrangssituatie ten opzichte van de Smitstraat. In de praktijk wordt er door autoverkeer vaak zonder te remmen vanuit de Smitstraat de Marlese weg of de Ommerweg ingereden. Van de andere kant wordt er vaak zonder te remmen vanuit de Ommerweg (vanuit Ommen) de Smitstraat ingereden. De situatie nodigt daartoe uit. Voetgangers en fietsers worden hierbij soms over het hoofd gezien; en dit heeft al in een behoorlijk aantal gevallen tot ongelukken of bijna-ongelukken geleid. Daarnaast geven gebruikers aan dat er ter hoogte van dit punt geen veilige oversteekplaats is op de Smitstraat, dit geldt voor zowel fietsers als voetgangers.Tevens is de uitvoegmogelijkheid voor het verkeer vanuit de Ommerweg te minimaal. De huidige situatie is de Hammenaren een doorn in het oog en men vraagt daarom dringend om verbetering. 

In ieder geval goed dat we hier nu eindelijk eens wat mee gaan doen en pak gelijk de toegang tot de Brink mee.