De fractie van de VVD Twenterand verwacht eigenlijk excuses van het CDA.

De (steun) fractie van de VVD Twenterand neemt afstand van de opmerking van de fractievoorzitter van het CDA. Je kunt het met een politiek standpunt van een andere partij niet eens zijn, maar als er in een raadsdebat uitgebreid over is gesproken, de motie vooraf ter kennisgeving is rondgestuurd en je zowel in het debat maar ook op de motie, totaal niet reageert, is de opmerking dat de VVD door het indienen van deze motie de politieke samenwerking onder druk zet, echt totaal ongepast.

Dit standpunt had het CDA tijdens het debat, naar de mening van de VVD fractie op 1 maart moeten inbrengen, maar zeker ook moeten doorgeven als reactie op de vooraf toegestuurde motie van de VVD. Iedere partij heeft uiteraard het recht om, zonder dat dit door andere partijen als een vergrijp tegen de politieke samenwerking wordt gevonden en onder de voorwaarden die gelden voor het inbrengen van standpunten, een politiek standpunt in te nemen. De VVD heet dit hele traject doorlopen en er is voor alle partijen ruimschoots de gelegenheid geweest op het standpunt van de VVD te reageren en de inbreng van deze motie kan ook niet als een verrassing zijn gekomen. Uiteraard mag je aangeven het wel of niet met zo'n standpunt eens te zijn, maar om eerst totaal niet te reageren en dan plotseling als enige reactie aan te geven dat dit de politieke samenwerking onder druk zet is naar de mening van de VVD fractie echt hoogst ongebruikelijk en zelfs ongepast. De voorman van het CDA denkt hier kennelijk anders over. De fractie van de VVD betreurt zijn opmerking en gaat er van uit dat hier excuses voor worden aangeboden.

Fractievoorzitter Walraven heeft zijn mening over deze kwestie al gegeven in zijn blog, dat ook via deze site te lezen is.