Het houdt kennelijk nooit op, in ieder geval niet vanzelf.

Op 28 december 2015 heeft de gemeente Twenterand koopcontracten afgesloten voor woon/werk locaties op bedrijventerrein Almeloseweg Oost, met daarin de toezegging dat de te bouwen woningen vrij uitzicht zouden krijgen in de richting van de Almeloseweg. Dit was echter in strijd met een uitspraak van de rechter en ook in strijd met het na deze uitspraak aangepaste bestemmingsplan in 2009. Aangezien een aantal betrokken bewoners van de Almeloseweg, overigens volkomen terecht, bezwaar maakten kon de gemeente de in de koopcontracten opgenomen toezegging voor de opgenomen deadline niet nakomen. In plaats van de contracten van rechtswege te laten ontbinden koos men er echter voor de deadline op te rekken en kwam de gemeente met een aanvullende toezegging richting de kopers dat, mocht het vrij uitzicht ook voor deze tweede deadline niet worden waargemaakt, alle gemaakte en nog te maken kosten van de kopers door de gemeente zouden worden vergoed. CDA wethouder Jan-Herman Scholten is voor deze gang van zaken politiek verantwoordelijk.

De VVD is van mening dat deze  koopcontracten met daarin de toezegging over een vrij uitzicht, nooit op deze wijze afgesloten hadden mogen worden en met name het oprekken van de deadline en de voor de gemeente wel heel nadelige toezegging over het vergoeden van kosten had nooit mogen plaatsvinden. De wethouder had beter moeten en kunnen weten en heeft niet alleen geen of onvoldoende rekening gehouden met de belangen van acht betrokken inwoners, maar ook niet met de belangen van de kopers van de woon/werk locaties. Als gemeente worden we hierdoor helaas weer geconfronteerd met claims en kosten die we moeten betalen met gemeenschapsgeld. Ook de belangen van alle inwoners van Twenterand zijn dus hierdoor door de wethouder onvoldoende behartigd. De financiële gevolgen zijn buiten de kosten van de ambtelijke inzet en de kosten van de inhuur van een mediator inmiddels al opgelopen tot boven de 50.000,= euro en er ligt inmiddels een claim van één van de kopers van 291.300,= euro.

Er lijkt overigens een compromis in de maak tussen de bewoners van de Almeloseweg en de gemeente, maar ook hier is niet uitgesloten dat dit, door een aanvullende planschade vergoeding, de gemeente weer extra geld gaat kosten. In het debat van 1 maart 2017 sprak fractievoorzitter Walraven namens de VVD de volgende woorden: “Ik betreur dat we over de gevolgen van afgesloten koopcontracten dit debat moesten aanvragen en ik ben ondertussen ook wel klaar met zaken die stelselmatig verkeerd gaan bij de afdeling grondzaken van de gemeente Twenterand. Genoeg is echt genoeg, de diverse onderzoeksrapporten waren vernietigend en de VVD ziet ondanks diverse mea culpa’s, toezeggingen en personele mutaties zowel op de afdeling als in het college, helaas onvoldoende verbeteringen. De VVD gaat zich beraden of en op welke wijze we hier politiek een vervolg aan gaan geven.”

Zelfs binnen de coalitiepartijen werden in het debat vraagtekens gezet bij het optreden van wethouder Scholten en waar dit toe gaat leiden is nog afwachten. Zeker is dat deze claim en de extra kosten, ontstaan door afgesloten grondtransacties, wederom een zwarte bladzijde toevoegt aan een dossier waarin je toch zou mogen verwachten dat de bestuurder maar ook de ambtenaren het leergeld ondertussen wel betaald zouden hebben. Helaas is dit kennelijk niet het geval, triest dat dit leergeld bestaat uit gemeenschapsgeld.

 VVD Twenterand

Chris Walraven