Stop met Calimero denken

'Het belang van bereikbaarheid en aantrekkelijkheid van Twente (en nog betaalbaar ook) zou het zwaarst moeten wegen. Dat betekent volgens de pleitbezorgers investeren in autowegen en spoorlijnen en ook in de woon- en de arbeidsmarkt.'

Met name in deze laatste twee zinnen van een artikel op de site van De Roskam kunnen we ons als VVD Twenterand heel goed vinden. Het blijft echter vreemd, dat het bedrag dat daar voor onze gemeente mee gemoeid zal zijn, op het moment van besluitvorming over de agenda van Twente nog niet bekend is. De VVD heeft namelijk een hekel aan blanco cheques. Zoete lieve Gerritje gaat dit zeker niet betalen, dus het geld moet komen van de inwoners van Twente(rand).

Het belang om zaken ook gezamenlijk aan te pakken, onderschrijven we volledig, maar laten we niet te veel hooi op onze vork nemen. Het is beter de agenda van Twente  in de toekomst uit te breiden, dan door de hoeveelheid van onderwerpen die we er nu op willen zetten, zaken niet volledig te kunnen realiseren en heel belangrijk, daardoor niet voldoende kunnen monitoren.

De motor voor Twente is de economie, dus daar moeten we ons volledig op richten. Dat betekent Twente promoten als een aantrekkelijke regio, waar het niet alleen goed wonen en werken is, maar ook een regio die, zowel voor personen als goederen, goed en snel te bereiken is (infrastructuur). Met name voor de VVD Twenterand is de N36 hierbij een speerpunt.  

Wat je zegt (promoot), moet je echter ook waar kunnen maken en daar liggen dus onze uitdagingen en wat ons betreft de onderwerpen voor de agenda van Twente. We hebben als regio al heel veel in huis, met name qua onderwijs (UT, Saxion, ROC) en we hebben ook een groot aantal internationaal opererende bedrijven. Laat je als regio horen en zien en stop eens met dat Calimero denken.