Gedupeerde ondernemers keren Twenterand de rug toe en komen met aanvullende claims.

Gemeente Twenterand heeft twee verkochte woon/werk locaties terug moeten kopen. De betrokken ondernemers hebben geen vertrouwen meer in de gemeente en oriënteren zich nu op locaties buiten onze gemeente. Zij hebben of gaan binnenkort hun gemaakte kosten en de verloren tijd in rekening brengen bij de gemeente. Bewoners van een achttal huizen aan de Almeloseweg te Vriezenveen zijn boos en teleurgesteld in de handelswijze van de gemeente Twenterand en vinden dat de gemeente geen recht doet aan rechterlijke uitspraken en vastgelegde afspraken. Hoe heeft het bij de afdeling grondzaken van de gemeente weer zo ver kunnen komen?

Een achttal bewoners van huizen aan de Almeloseweg te Vriezenveen hebben tegen de komst van bedrijventerrein Almeloseweg Oost tot aan de Raad van State geprocedeerd en uiteindelijk hun gelijk gekregen. Niet dat het bedrijventerrein er niet mocht komen, maar wel werd hen planschade toegekend en de rechter gelastte de gemeente tegenover de huizen van de bezwaarmakers een brede groenstrook aan te leggen waardoor het zicht op het bedrijventerrein voor de betrokken bezwaarmakers werd ontnomen. De groenstrook werd tevens in het bestemmingsplan vastgelegd.

Achter deze groenstrook ontwikkelde de gemeente een vijftal locaties bestemd voor wonen en werken, met op iedere locatie een bouwblok voor een bedrijfshal en een bouwblok voor een woonhuis.  De aangelegde groenstrook bleek echter wel heel dicht te grenzen aan de geplande bouwblokken voor de woonhuizen en daardoor zouden de percelen vrijwel onverkoopbaar worden. In de onderhandelingen met geïnteresseerde ondernemers gaf de gemeente echter aan wel mogelijkheden te zien de groenstrook terug te brengen en hierover in gesprek te willen gaan met de betrokken bewoners aan de Almeloseweg. Een bestemmingsplanwijziging was volgens de gemeente een reële mogelijkheid en er zijn kennelijk beloften gemaakt dat men zich hiervoor hard zou gaan maken. Er werden dan ook, vooruitlopend op deze bestemmingswijziging, twee koopcontracten afgesloten met daarin voor alle zekerheid wel de ontbindende voorwaarde over het terugbrengen van de groenstrook met een deadline van 1 juni 2016.

Echter de betrokkenen woonachtig aan de Almeloseweg wilden van een terugbrengen van de aangelegde groenstrook over 5 x 10 meter helemaal niet praten. Sterker nog, zij waren boos en teleurgesteld dat de gemeente, na het hele traject van bezwaar maken, überhaupt met zo’n voorstel durfde te komen. Ook een ingehuurd bureau voor mediation bracht geen oplossing, maar wel weer extra kosten met zich mee. De VVD is van mening dat deze opstelling van de betrokkenen niet verrassend is, dat had ook de gemeente vooraf moeten maar zeker kunnen weten.

De deadline verstreek en de gemeente kon niet anders dan de verkochte gronden weer terug kopen. De gedupeerde ondernemers bleven niet alleen zitten met de inmiddels gemaakte kosten maar zijn nu weer terug bij af.  Zij hebben hier heel veel tijd mee verloren en tijd is ook geld. Deze kosten worden geclaimd bij de gemeente en naar verluidt zou het hier gaan om bedragen tot wel 700.000,= euro. Of de claims al zijn ingediend weten we niet maar dat zij er aan komen, is ons inmiddels heel duidelijk geworden.

Hoe staan we nu voor?  Van de vijf geplande locaties is er dus nog niet één verkocht en we hebben te maken met zeker twee gedupeerde ondernemers. Deze ondernemers hebben geen vertrouwen meer in de gemeente Twenterand en zullen hoogst waarschijnlijk gaan bouwen op locaties in omliggende gemeenten. Aan de andere kant hebben we te maken met inwoners van Vriezenveen die, naar de mening van de VVD, terecht  boos en teleurgesteld zijn in de gemeente en niet snappen waar het college het lef vandaan haalt om überhaupt met zo’n voorstel te komen. Tevens zijn er door de gemeente al heel veel kosten gemaakt en zijn of komen er nog extra claims de kant van de gemeente op.

Helaas is dit weer een zaak waar het grondbedrijf van de gemeente bij betrokken is en waar de gemeenschap weer opdraait voor de kosten. Kosten die in de ogen van de VVD Twenterand voorkomen hadden kunnen worden. We zullen de verantwoordelijk wethouder binnenkort vragen ons op de hoogte te brengen van de huidige stand van zaken, hoe hoog de kosten inmiddels zijn opgelopen en welke claims we nog kunnen verwachten.