VVD feliciteert gemeente Twenterand

Op 14 juni 2016 nam het college het besluit in de toekomst niet meer deel te nemen aan het landelijk onderzoek naar de MKB vriendelijkste gemeente. De respons en de deelname aan dit onderzoek zouden te laag zijn. De VVD heeft dit besluit aan de orde gesteld en aangegeven dit heel onverstandig te vinden.

Hoewel het college op 14 juni 2016 ook heeft besloten de resultaten van dit onderzoek de raad ter hand te stellen is dit tot op dit moment nog niet gebeurd. De resultaten zijn inmiddels echter openbaar en de gemeente Twenterand scoort landelijk minder slecht dan eerder, ook door de VVD, werd verondersteld. In het onderzoek van twee jaar geleden stond Twenterand nog op een teleurstellende 281e plek, deze keer eindigt de gemeente op plaats 158. Fractievoorzitter Walraven van de VVD Twenterand: "Nog steeds geen plek waar we trots op kunnen zijn, maar het is in ieder geval een behoorlijke stap in de goede richting en dat is zeker een felicitatie waard. Er valt een opgaande lijn te ontdekken en daar kunnen we mee verder.”

Voor de VVD is stoppen met dit onderzoek geen optie, maar wel valt er nog veel te verbeteren in de communicatie tussen de gemeente en de MKB bedrijven om deel te nemen aan dit belangrijke onderzoek, waarbij ook conclusies worden getrokken en verbeterpunten worden aangereikt. De respons moet en kan dus hoger. De VVD gaat er vanuit dat het collegebesluit van 14 juni 2016 wordt herroepen. De landelijke vergelijking met andere gemeenten en de specifiek voor de gemeente aangereikte verbeterpunten zijn, mede gezien de minimale kosten, te waardevol om hiervan geen gebruik te maken.

Walraven: ‘Mijn partij is gewend luid en duidelijk te reageren als er zaken verkeerd gaan, maar ook als er zaken beter gaan dan je verwacht had, vind ik dat je dit moet melden. Een 158e plek is zeker vermeldenswaardig vandaar onze welgemeende felicitaties. Wij zullen deze felicitaties aan de gemeente overbrengen door middel van een bloemetje richting de verantwoordelijk portefeuillehouder, mevrouw Martha van Abbema. Maar de felicitatie is natuurlijk voor alle ambtenaren van de gemeente Twenterand die hierin een rol hebben gespeeld.

Chris Walraven

VVD Twenterand