Tekort Soweco mogelijk 5 miljoen euro

Via de media vernam de VVD dat de begroting van Soweco in 2017 mogelijk een tekort laat zien van een kleine 5 miljoen euro en dat de gemeente Twenterand hiervan 746.000,= voor haar rekening moet nemen. De begroting van de gemeente Twenterand over 2017 is nog niet sluitend en door deze ontwikkeling worden we nu mogelijk geconfronteerd met een nog grotere opgave om de begroting 2017 sluitend te krijgen. De VVD heeft hierover de volgende vragen:


  1. Klopt het dat Soweco over 2017 met een tekort wordt geconfronteerd van circa 5 miljoen euro en dat de gemeente Twenterand hiervan 746.000,= voor haar rekening moet nemen? 
  1. Op welk moment is het college van deze ontwikkelingen op de hoogte gesteld en waarom moet de VVD deze informatie via de media vernemen en is hierover niet in een eerder stadium door het college van op de hoogte gebracht?
  1. Op 17 december 2016, tijdens de terugblik over 2016 op de lokale zender DeltaFM sprak de wethouder financiën de volgende woorden: We staan er financieel goed voor, ook met de beeldvorming rondom "oranje stoplicht"  Als de wethouder op dat moment al op de hoogte was van de mogelijke tekorten bij Soweco over 2017, hoe kan hij dan, buiten de al bekende feiten, deze uitspraak doen? 
  1. Als het college voor of op 17 december 2016 al op de hoogte was van deze mogelijke ontwikkelingen bij Soweco, heeft het niet naar buiten brengen van deze informatie mogelijk te maken met het zwembad debat van 20 december 2016?
  1. Hoe denkt het college de op dit moment nog niet sluitende begroting over 2017, sluitend te maken met inachtneming van de eenmalige aanvullende bijdrage van 746.000,=  richting Soweco? 


Chris Walraven

Fractievoorzitter VVD Twenterand