Coalitiepartijen ontlopen debat over zwembad.

De VVD is voorstander van marktwerking en wat dat betreft zou het besluit over de bouw van een nieuw zwembad in Vriezenveen Noord ook de instemming van de partij moeten hebben. Echter, in de laatste raadsvergadering van 2016, stemde de VVD tegen het raadsvoorstel en was daarmee niet de enige.

De voltallige oppositie (11 zetels) stemde tegen en had haar bezwaren verwoord in een motie van afkeuring die u in de bijlage aantreft. In deze motie wordt punt voor punt duidelijk aangeven waar in dit voorstel verkeerde aannames worden gedaan, cijfers niet juist worden weergegeven en verwachtingen worden gewekt die niet waargemaakt kunnen worden. Opvallend dat de drie coalitiepartijen hierover het debat niet aan zijn aangegaan en deze feiten dus ook niet hebben ontkend. Daarmee doe je in de ogen van de VVD geen recht aan een groot deel van de inwoners van Twenterand die hier anders over denken.  Politiek is dit echter een strategie die helaas wel meer wordt toegepast, als je de feiten niet kunt ontkennen. De VVD veroordeelt deze opstelling en had graag het debat op basis van argumenten aangegaan.

Als de marktpartijen echter met deze cijfers genoemd in de motie van afkeuring worden geconfronteerd kan men feitelijk spreken over valse voorwendsels en mogelijk is dit zelfs strafbaar of in ieder geval reden om achteraf een aanbod niet gestand te doen. De VVD is dus heel benieuwd of bijvoorbeeld de exploitatie van zwembad de Zandstuve richting de marktpartijen gecommuniceerd wordt met het juiste bedrag (251.000,= per jaar) of het bedrag van 230.000,= euro zoals de portefeuillehouder de raad aantoonbaar onjuist voorschotelde. Portefeuillehouder Martha van Abbema, gaat dan wel marktpartijen uitnodigen om in te schrijven, maar de voorwaarden waaraan deze partijen moeten voldoen, komen volgens de VVD neer op een mission impossible. In de films lopen deze missies altijd goed af, maar de VVD heeft in deze missie werkelijk geen enkel vertrouwen. We gaan het allemaal meemaken. Het werd dus (weer) geen debat, de motie werd verworpen en het collegevoorstel werd aldus met 12 tegen 11 aangenomen. De VVD is geen voorstander van referenda, maar gezien deze soap over een zwembad die al meer dan 12 jaar duurt, hebben we hier uiteindelijk  toch mee ingestemd. De politiek heeft namelijk in dit dossier gefaald en dan is het eigenlijk logisch dat je te raden gaat bij de inwoners. Maar ook dat werd door de drie coalitiepartijen met 12 tegen 11 afgewezen. Hoezo burgerparticipatie?

Eind december 2017 zullen we weten of zwembad “Utopia” werkelijk gebouwd gaat worden aan de Prinsenweg Oost of dat we terug zijn bij af en het hele circus weer opnieuw gaat beginnen.